O HIŠI: Zgodovina

Foto: Albert Halász

PRETEKLOST

Ideja o gradnji gledališke dvorane v Lendavi se je porodila že v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. V sklopu sporazuma med Republiko Slovenijo in Madžarsko so leta 1991 nastali prvi načrti, ki jih je pripravil svetovno znani madžarski arhitekt Imre Makovecz. Takratni načrti so predvidevali bistveno večjo zgradbo od današnje, ki bi se razprostirala od judovske šole (podrta je bila v času gradnje) do večstanovanjske hiše v Mlinski ulici. Leta 1992 so izdali gradbeno dovoljenje, leto kasneje pa je bil izdelan tudi projekt za izvedbo, a kljub temu se gradnja ni začela.

Po lokalnih volitvah leta 1994 je novo vodstvo občine spet pokazalo željo po gradnji gledališča, vendar so ugotovili, da prvotni načrti predvidevajo prevelik stavbni kompleks. Zaradi tega so zadolžili Imreja Makovecza, da jih spremeni. Leta 1995 so bili spremenjeni načrti izdelani in začela se je gradnja. Izvedba ni bila nemotena, saj je izvajalec najavil stečaj, prav tako so se višali stroški. Tako se je leta 2000 gradnja ustavila.

Po treh letih se je občina vseeno odločila, da dokonča stavbo. Po dodatnih finančnih virih je bila leta 2004 tudi realizirana. Uradna otvoritev gledališke in koncertne dvorane je bila 18. septembra.

V mesecu maju istega leta je Občina Lendava ustanovila Zavod za kulturo in promocijo Lendava. Soustanoviteljici zavoda sta bili Madžarska samouprava občine Lendava in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Poslanstvo zavoda je bilo koordiniranje in izvajanje programskih vsebin v gledališki in koncertni dvorani.

Aprila 2016 je Občina Lendava v soglasju s svetom Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava sprejela odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava, ki so mu pripojili Zavod za kulturo in promocijo.


Imre Makovecz je bil predstavnik t. i. organske arhitekture, v duhu katere je ustvaril tudi gledališko in koncertno dvorano v Lendavi.


SEDANJOST

Za stavbo, ki se nahaja v osrčju mestnega jedra Lendave na Trgu Györgya Zale, pogosto slišimo, da je nenavadna. V njej se nahaja gledališka in koncertna dvorana, ki nas kot mistična barka popelje v najrazličnejše svetove umetnosti.

Gledališka in koncertna dvorana velja za zbirališče obiskovalcev prireditev, tudi za prijeten prostor druženja. Njena urejena okolica, razprostirajoč trg s fontano in mestni park v neposredni bližini ter čudovit pogled na lendavske vinograde in grad poudarjajo prijetnost ambienta, namenjenega kulturi in umetnosti. Predstavlja utrip kulturnega in umetniškega dogajanja, preplet različnih zvrsti umetnosti in je tako prostor medkulturnega dialoga. V pritličju in avli se nahajajo blagajna, garderoba za obiskovalce ter prijetna kavarna. Avlo in dva hodnika krasijo občasne razstave. V dvorani se odvijajo kvalitetne gledališke predstave, glasbeni programi in otroške predstave večinoma v slovenskem in madžarskem jeziku, nadalje dvorana služi prizorišču osrednjih svečanosti ob slovenskih in madžarskih praznikih, srečanjem ljubiteljskih kulturno-umetniških skupin, programom vzgojno-izobraževalnih zavodov ter podjetij in organizacij.

Lendavska gledališka in koncertna dvorana ali t. i. Kulturni dom meri 33 m x 45 m, razprostira se na 1.400 m2, v notranjosti ima 2.400 m2 uporabnih površin. Dvorana ima 444 sedežev, 150 jih ima tudi vgrajeno pisalno poličko. V dvorani se nahaja oder, širok 11 m in globok 9 m z orkestrsko jamo. Notranji oder je z dvižnimi vrati ločen od manjšega letnega odra, ki je v poletnih mesecih pogosto prizorišče predvsem glasbenih programov in vsebin za otroke. Dvorana je primerna za gledališke in plesne predstave, koncerte, opere, kino projekcije, seminarje, kongresno dejavnost.

PRIHODNOST

Tudi v bodoče želimo predstavljati in zastopati osrednjo kulturno institucijo na lokalnem območju ter s svojo infrastrukturo, zaposlenimi ter bogatim programom dopolnjevati prostor, kjer se uresničujejo čudovita gledališka doživetja, glasbena sprostitev, kulturna vzgoja za najmlajše in kvaliteten program za mlade.

Vse to pa lahko uresničujemo, če obstaja tudi druga plat zgodbe, in to ste vi, naše občinstvo in obiskovalci. Za uspešno zgodbo je po eni strani potrebna kvalitetna ponudba, po drugi strani pa povpraševanje. Želimo si, da bi skupaj doživljali bogat kulturno-umetniški program, da z veseljem prihajate v naše prostore in iz dvorane po umetniškem doživetju odhajate duhovno obogateni.

Tudi v nadaljnje vabljeni v Gledališko in koncertno dvorano Lendava!