Regijsko Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije 2022

brezplacna Petek, 20. maj 2022 | folklorna prireditev
19.30

Prizorišče: Gledališka in koncertna dvorana Lendava
Organizator: JSKD Republike Slovenije – Območna izpostava Lendava

Program/Műsor

Pozdravni nagovor/köszöntőt mond:
Ivan Koncut
Podžupan, v opravljanju funkcije župana Občine Lendava/Lendva Község polgármesteri tisztségét ellátó alpolgármestere

 

FOLKLORNA SKUPINA KTD MOŠČANCI
MOŠČANCI MŰVELŐDÉSI ÉS TURISZTIKAI EGYESÜLET NÉPTÁNCCSOPORTJA

Naslov odrske postavitve/a színpad elrendezésének vezetője: NA BALU
Avtor odrske postavitve/színpadi összeállítás szerzője: Dragica Kolarič
Vodja/csoportvezető: Sandi Srkoč


ČLANSKA FOLKLORNA SKUPINA KUD BELTINCI
BELTINCI MŰVELŐDÉSI ÉS MŰVÉSZEGYESÜLET FELNŐTT NÉPTÁNCCSOPORTJA

Naslov odrske postavitve/a színpad elrendezésének vezetője: MLINAR
Avtor odrske postavitve/színpadi összeállítás szerzője: Nežka Lubej
Vodji/csoportvezetők: Martina Tratnjek, Edvard Črnič


FOLKLORNA SKUPINA TKD BABINCI
BABINCI MŰVELŐDÉSI ÉS TURISZTIKAI EGYESÜLET NÉPTÁNCCSOPORTJA

Naslov odrske postavitve/a színpad elrendezésének vezetője: KOSCI IN GRABLJICE
Avtor odrske postavitve/színpadi összeállítás szerzője: Blaž Djačkaj
Vodja/csoportvezető: Blaž Djačkaj


KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA ŠTUDENT – 2. SKUPINA
ŠTUDENT AKADÉMIAI NÉPTÁNCCSOPORT – 2. CSOPORT

Naslov odrske postavitve/a színpad elrendezésének vezetője: PLESI IZ RAZKRIŽJA
Avtor odrske postavitve/színpadi összeállítás szerzője: Mirko Ramovš
Vodja/csoportvezető: Anja Godec


FOLKLORNA SKUPINA LEŠČEČEK
KD SLAVKA OSTERCA VERŽEJ LEŠČEČEK NÉPTÁNCCSOPORT

Naslov odrske postavitve/a színpad elrendezésének vezetője: RAZKRIŠKI PLESI
Avtor odrske postavitve/színpadi összeállítás szerzője: Marko Rus
Vodja/csoportvezető: Jožica Vohar


KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT – AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA ŠTUDENT – 1. SKUPINA
ŠTUDENT AKADÉMIAI NÉPTÁNCCSOPORT – 1. CSOPORT

Naslov odrske postavitve/a színpad elrendezésének vezetője: RDEČE LIČKE, ČRNE OČI
Avtor odrske postavitve/színpadi összeállítás szerzője: Bojan Glaser
Vodja/csoportvezető: Bojan Glaser

Strokovna spremljevalca programa/szakmai zsűri:
Tanja Drašler
Klemen Bojanovič

Program povezujeta/műsorvezetők:
Lucija Šetar
Damijan Hozjan

Podatki so povzeti po prijavnicah./Az adatokat a jelentkezési lapok alapján összegezzük.
Programski list pripravila/A programlapot készítette: Rozina Nemec
Lendava, maj 2022/Lendva, 2022. május.