www.kkl.si | www.kl-kl.si | www1.kkl.si | www1.kkl.si/kulturni-center/ (régi honlap)
KKCL NOE – LKKK BSZE | Zala György tér 1. | 9220 Lendva | Szlovénia (SI)
Az épület története

A "Lendvai Művelődési Otthon"-ba való beruházás 1995-ben kezdődött meg, miután a Szlovén Köztársaság Művelődési Minisztériuma, a Magyar Köztársaság Határon Túli Magyarok Hivatala, Lendva Község és Lendva Község Magyar Önkormányzata aláírták a szerződést a művelődési otthon felépítéséhez szükséges anyagi eszközök biztosításáról.

A megállapodás értelmében a Szlovén Köztársaság a 2/3-át, a másik három aláíró fél pedig 1/3-át biztosítja a művelődési otthon kiépítéséhez szükséges eszközöknek.

1995-ben Lendva Község és a Művelődési Minisztérium szerződést kötött a művelődési otthon társpénzeléséről az 1995-ös évre vonatkozó művelődési programmal összhangban. A Művelődési Minisztérium ezzel a szerződéssel kötelezte magát, hogy 72.857.000 SIT-tel járul hozzá a költségek fedezéséhez.

A község a közbeszerzés alapján a legkedvezőbb feltételeket nyújtó kivitelező mellett döntött. Ez pedig az ING-GRA Kft. volt.


A kivitelezővel kötött szerződés értéke 830.865.931,00 SIT volt.


1996-ban a Művelődési Minisztérium és Lendva Község szerződést írt alá a lendvai művelődési otthon építéséről. A szerződésben rögzítették az építkezés költségének összegét. Az előszámla 830.865.931,00 SIT-et tett ki (a minisztériumra eső rész 548.371.514,00 SIT volt, a községre eső rész 282.494.417,00 SIT-et tett ki), egyúttal meghatározták az építkezés időrendi ütemét, és a pénzelés tervét is.

1997-ben Lendva Község szerződést kötött az INK - Zmago Kajba magánvállalkozóval a lendvai művelődési otthon építkezését felügyelő és beruházásokat támogató irodával.

1998-ban egy függeléket csatoltak a lendvai művelődési otthon kiépítéséről szóló szerződéshez, amely értelmében 1998. febr. 1-jével közmegegyezéssel Lendva Község és az ING-GRA Kft., mint kiválasztott kivitelező között felbontják a szerződést, az említett vállalat ellen indított csődeljárás miatt.

Az 1998. május 12-én megkötött memorandum értelmében az alvállalkozók megegyeztek abban, hogy zavartalanul befejezik a lendvai művelődési otthon építését. Lendva Község minden alvállalkozóval külön szerződést kötött erről.

1998-ban a lendvai művelődési otthon kiépítéséről szóló szerződéshez 1998-ban egy újabb függeléket csatoltak. A szerződő felek ebben a függelékben rögzítették, hogy az építkezés során 30.154.284 SIT értékben újabb munkálatokat kellett elvégezni. Ezt követően megállapodtak abban, hogya a Művelődési Minisztérium 20.000.000 SIT-tel, Lendva Község pedig 10.154.284 SIT-tel járul hozzá ennek a fedezéséhez.


Az építkezés 2000-ben leállt.


2003-ban folytatták a lendvai művelődési otthon építését. 2003 júliusában elfogadták a beruházás tervét, az előszámla az akkori árviszonyok között 411.923.278 SIT-et tett ki.

A Művelődési Minisztérium 200.000.000 SIT-tel, a Magyar Köztársaság 94.600.000 SIT-tel, Lendva Község pedig 117.323.278 SIT-tel támogatta az építkezés befejezését.

Az építkezés 2004-ben befejeződött.

 

Művelődési és Promóciós Intézet Lendva (2004–2016)

A Kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvény (Sz.K. Hivatalos Lap 96/02) értelmében Lendva Község megalapította a Zavod za kulturo in promocijo Lendava - Művelődési és Promóciós Intézet Lendva elnevezésű közintézetet. Az alapításról szóló okirat a SZ.K. Hivatalos Lapjának 8/04-es számában jelent meg. Az intézet társalapítói Lendva Község Magyar Önkormányzata és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség.

A Művelődési és Promóciós Intézet központi községi intézmény, a közművelődési javak tartós és zavartalan kivitelezésére.

Az intézet küldetése, azoknak a programoknak és projektumoknak a tartós és zavartalan kivitelezése valamint közvetítése, amelyek az előadóművészeti, zenei, vizuális, audiovizuális, film és más új művészeti ágakban születnek.

Az intézet küldetése közé tartozik a rendezvények megszervezése is, amelyeket a polgárok számára rendeznek művelődési és egyéb tartalommal, valamint ide tartozik a hely és a régió művelődési életének a formálása és bemutatása is.

Az intézet megalakulásával a régióban lehetőség nyílik az alkotómunka kiteljesedésére, valamint a vidék kulturális, néprajzi, idegenforgalmi és más értékeinek a közvetítésére, hangsúlyozva annak sokszínűségét, egyúttal biztosítva térségünkben az őshonos szlovén és a magyar kultúra megmaradását.

Az intézet önálló jogi személy.


Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (2016–)

Lendva Község Községi Tanácsa 10. rendszeres ülésén 2016. április 20-án a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsával egyeztetve elfogadta a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézet megalapításáról szóló rendeletet. Az új közintézethez csatolták a Zavod za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet Lendva közintézetet.


Tekintsék még meg a következő képbemutatót:


PÉNZTÁR
Nyári nyitvatartás
Nap:Időpont:
Hétfő:9.00–14.00
Kedd:9.00–14.00
Szerda:9.00–14.00
Csütörtök:9.00–14.00
Péntek:9.00–14.00
Nyitva 1 órával
az előadások előtt is.

Telefon:

386 2 577 60 24

PÁLYÁZATOK

A Színház- és Hangversenyterem megtekintése előzetes
bejelentkezés
alapján, szervezetten lehetséges.

TÁMOGATÓK
Lek
Vzajemna
Intering
Kmetijsko gospodarstvo

Elérhetőség | Oldaltérkép | A honlapról  

 

© 2016-2019, Knjižnica – Kulturni center Lendava / Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ.
Művészeti, kulturális, színházi tevékenységi és kreatív kulturális ágazati belső szervezeti egység
Zala György tér 1., 9220 Lendava-Lendva, Szlovénia