POVABILO K ODDAJI PONUDBE: Čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava in Sinagoge Lendava (rok: 22. 1. 2022 do 14. ure)

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da nam podate pisno ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava in Sinagoge Lendava za obdobje od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023.

1. Predmet naročila:
Čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava

Razpisane storitve čiščenje poslovnih prostorov (dvorane, odra, pisarn, garderob, tehnike, avle in sanitarij) se opravljajo v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.

2. Predmet naročila:
Čiščenje poslovnih prostorov Sinagoge Lendava

Razpisane storitve čiščenje poslovnih prostorov (pritličje in nadstropje, stopnišče in sanitarije) se opravljajo v Sinagogi Lendava.


Čas izvajanja storitve

Od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023 v dopoldanskem, popoldanskem in po dogovoru v večernem času.


ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Glavna ulica – Fő utca 12., 9220 Lendava – Lendva do 21. 1. 2022 do 14. ure.

Na sprednji strani ovojnice mora biti napisano: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja je kontaktna oseba Dejan Süč, tel. št. 040-596-118, e-mail: dejan.suc@kkl.si.


Za podrobnosti in obrazce si prenesite spodnjo datoteko:

Razpis_za_2022_ciscenje_GKDL_in_ Sinagoge_Lendava (pdf/skeniran, 4 MB)

Kategorija: Razpisi - pretekli