www.kkl.si | www.kl-kl.si | www1.kkl.si | www1.kkl.si/kulturni-center/ (stara spletna stran)
KKCL NOE – LKKK BSZE | Trg Györgya Zale 1 | 9220 Lendava | Slovenija (SI)
Pretekli javni razpisi (arhiv)
1 2 3 4 5 >
RAZPIS
datum objave: 13. 01. 2020
JAVNO NAROČILO: Čiščenje poslovnih prostorov (rok oddaje ponudb: 28. 1. 2020 do 12. ure)

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da nam podate pisno ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava in Sinagoge Lendava za obdobje od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021.

1. Predmet naročila: Čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava

Razpisane storitve čiščenje poslovnih prostorov (dvorane, odra, pisarn, garderob, tehnike, avle in sanitarij) se opravljajo v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.

2. Predmet naročila: Čiščenje poslovnih prostorov Sinagoge Lendava

Razpisane storitve čiščenje poslovnih prostorov (pritličje in nadstropje, stopnišče in sanitarije) se opravljajo v Sinagogi Lendava.


Čas izvajanja storitve

Od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 v dopoldanskem, popoldanskem in po dogovoru večernem času.


ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Glavna ulica – Fő utca 12., 9220 Lendava – Lendva do 28. 1. 2020 do 12. ure.

Na sprednji strani ovojnice mora biti napisano: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja je kontaktna oseba Zlatica Vuri, tel. št. 02 577 60 22, e-mail: zlatica.vuri@kkl.si.


Za podrobnosti in obrazce si prenesite eno od spodnjih datotek:
Povabilo_ciscenje_GKDL_in_Sinagoge_Lendava_2020.pdf (PDF, 296 KB)
Povabilo_ciscenje_GKDL_in_Sinagoge_Lendava_2020.docx (DOCX, 52 KB)
Povabilo_ciscenje_GKDL_in_Sinagoge_Lendava_2020.odt (OpenDoc/ODT, 41 KB)

OBVESTILO
datum objave: 30. 05. 2019
OBVESTILO: Rezultat javnega razpisa

Komisija za odpiranje, pregled in točkovanje vlog, prispelih na razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti v prostorih Gledališke in koncertne dvorane Lendava na naslovu Trga Györgya Zale 1, ki je bil objavljen na spletnih straneh zavoda dne 6. 5. 2019, z rokom oddaje vlog 27. 5. 2019 do 12. ure je sprejela odločitev, da se v skladu z 11. točko razpisa DAJANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti, postopek pred sklenitvijo pogodbe ustavi.

Dr. Albert Halász

direktor

OBVESTILO
datum objave: 06. 05. 2019
Objavljen javni poziv za oddajo gostinskih prostorov v najem

Obveščamo vas, da je na spletni strani v rubriki Javni razpisi objavljen poziv za Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti. Rok za oddajo ponudb je 27. maj 2019, do 12. ure.

Za podrobnosti si oglejte poziv.

Knjižnica – Kulturni center Lendava NOE
Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ BSZE

RAZPIS
datum objave: 06. 05. 2019
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti (rok: 27. 5. 2019, do 12. ure)

V skladu z 10., 51., 62. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 28. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS št. 31/2016)  Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ vabi k

DAJANJU PONUDB
za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti


Podrobni opis in pogoji:


Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 27. 5. 2019, do 12.00 ure na naslov:
Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Glavna ulica 12 – Fő utca 12., 9220 Lendava – Lendva.

Na sprednji strani ovojnice mora biti napisano: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.

Ponudbe bo po preteku roka odprla in pregledala komisija. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo 27. 5. 2019, ob 13.00 uri na sedežu KKC Lendava.

Ponudbe prispele po razpisnem roku KKC Lendava se izločijo.

RAZPIS
datum objave: 05. 12. 2018
JAVNO NAROČILO: Čiščenje poslovnih prostorov (rok oddaje ponudb: 21. 12. 2018 do 12. ure)

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet naročila: Čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava

Vabimo vas, da nam podate pisno ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov Gledališke in koncertne dvorane Lendava za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2020.

Razpisane storitve čiščenje poslovnih prostorov (dvorane, odra, pisarn, garderob, tehnike, avle in sanitarij) se opravljajo v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.

Naročilo bo oddano na podlagi podpisane pogodbe.


ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Glavna ulica – Fő utca 12., 9220 Lendava – Lendva do 21. 12. 2018 do 12. ure.

Na sprednji strani ovojnice mora biti napisano: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja je kontaktna oseba Zlatica Vuri, tel. št. 02 577 60 22, e-mail: zlatica.vuri@kkl.si.Za podrobnosti in obrazce si prenesite eno od spodnjih datotek:
ciscenje_javno_narocilo_2019.pdf (PDF, 121 KB)
ciscenje_javno_narocilo_2019.docx (DOCX, 50 KB)
ciscenje_javno_narocilo_2019.odt (OpenDoc/ODT, 45 KB)

1 2 3 4 5 >
BLAGAJNA
Poletni delovni čas
Dan:Odp. čas:
Ponedeljek:9.00–14.00
Torek:9.00–14.00
Sreda:9.00–14.00
Četrek:9.00–14.00
Petek:9.00–14.00
Odprto tudi 1 uro
pred predstavo

Telefon:

(0)2 577 60 24

JAVNI RAZPISI

Ogled gledališke in koncertne dvorane
je možen v okviru organiziranega
in vnaprej najavljenega vodstva.

SPONZORJI
Lek
Vzajemna
Intering
Kmetijsko gospodarstvo

Kontakt | Kazalo strani | O spletni strani  

 

© 2016-2019, Knjižnica – Kulturni center Lendava/Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ.
Notranja organizacijska enota za umetnost, kulturo, gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja
Trg Györgya Zale 1, 9220 Lendava, Slovenija