15. BALTEK – Ifjú szlovén balett-táncosok versenye 2022-ben

zakljucena 2022. február 15. kedd | balett-verseny 8.15–20.30
2022. február 16. szerda | balett-verseny 9.00–20.30
2022. február 17. csütörtök | balett-verseny 10 órától, gálakoncert 16 órakor
Helyszín: Lendvai Színház- és Hangversenyterem
Szervező: ZSGŠ – Zveza slovenskih glasbenih šol és Glasbena šola Lendava/Zeneiskola Lendva

Szlovén leírás:

15. TEKMOVANJE MLADIH SLOVENSKIH BALETNIH PLESALCEV
Lendava, 15.17. februar 2022

ORGANIZATORJI
Komisija za glasbena in baletna tekmovanja (Komisija TEMSIG)
in Zveza slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ).

FINANCIRANJE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Zveza slovenskih glasbenih šol

RAZPIS IN PRAVILA
Tekmovanje je bienalno. Tekmovanja se lahko udeležijo baletni plesalci, ki se izobražujejo v javnih in zasebnih glasbenih in baletnih šolah, na konservatorijih za glasbo in balet oziroma umetniških gimnazijah ter učenci slovenskih glasbenih šol v zamejstvu ter slovenski državljani, ki se šolajo v tujini ali si znanje pridobivajo kako drugače. V III. kategoriji lahko tekmujejo tudi profesionalni plesalci, ki so slovenski državljani.

Dodatne informacije:
https://www.zsgs.si/wp-content/uploads/2021/12/Razpis_15_BALTEK_2022_kor.pdf

URNIK
https://www.zsgs.si/wp-content/uploads/2022/02/15.-BALTEK-URNIK.pdf

POVEZAVE
https://www.zsgs.si/baltek/
https://www.zsgs.si/baltek/15-tekmovanje-baltek/


A RENDEZVÉNYEKRE A BELÉPÉS CSAK AZ ÁOT FELTÉTELEKNEK ELEGET TEVŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE LEHETSÉGES!