Pályázat: ÖNÁLLÓ SZAKMAI MUNKATÁRS V (f/n)

A munkaviszonyokról szóló törvény 25. cikkelyének (az SZK Hiv. L. 21/13, 78/13 – jav., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 és 54/22 – ZUPŠ-1; a továbbiakban: ZDR-1) és a 2019. 1. 30-i A Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ belső szervezésről és a munkahelyek rendszerezéséről szóló aktusának értelmében a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény pályázatot hirdet önálló szakmai munkatárs munkakör betöltésére.

 

»ÖNÁLLÓ SZAKMAI MUNKATÁRS V« (f/n)
(a munkahely kódja: J015030)
határozatlan időre

 

A megüresedett pozícióra jelentkező pályázóknak a munkajogi szabályozásban meghatározott általános feltételeken túl az alábbi feltételeknek eleget kell tenniük:

 • legalább középfokú általános vagy középfokú szakirányú végzettségnek megfelelő végzettség,
 • legalább 2 év munkatapasztalat,
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség,
 • a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete,
 • valamelyik idegen nyelv ismerete (angol vagy német nyelv),
 • számítógépes programokkal való munkavégzés jó ismerete,
 • az üzleti etikett ismerete.

Kívánatos, hogy a pályázó felelősségteljes, gondoskodó, lelkiismeretes, kommunikatív, udvarias és önkezdeményező legyen a munkahelyén, és rendelkezzen érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel.

A ZJU (az SZK Hiv. L., 63/07 – hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg és a következő) 6. szakaszának 13. pontja szerint munkatapasztalatnak minősül az a munkahelyen végzett munkaidő, amelyhez azonos iskolai végzettség szükséges, valamint az azonos iskolai végzettségen belül eltöltött gyakornokság, függetlenül attól, hogy a munkaviszonyt ugyanannál vagy más munkáltatónál kötötték, illetve végezték el a gyakornokságot. Munkatapasztalatnak minősül a közalkalmazott által egy alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő munkahelyen szerzett munkatapasztalat is, kivéve az alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő szakmai gyakornokságot. Munkatapasztalatnak számít azzal a munkakörrel azonos nehézségi fokú munka során szerzett munkatapasztalat, mint amelyre a személy pályázik. A munkatapasztalatot hiteles dokumentumokkal igazolják, amelyekből kiderül a munkavégzés ideje és az iskolai végzettség.

 

Munkaköri leírás és feladatok:

 • segítségnyújtás az intézet munkájának és feladatainak megszervezésénél, előkészítésénél, irányításánál és végrehajtásánál,
 • segítségnyújtás az intézmény különböző műhelyek, színházi és egyéb előadások, koncertek, előadások, ünnepségek, kiállítások és egyéb rendezvényeinek tervezésénél és lebonyolításánál
 • segítségnyújtás az intézmény üzlethelyiségeinek használatára vonatkozó időpontok egyeztetésénél a használókkal, bérlőkkel,
 • a Színház- és hangversenyterem helyiséghasználatára vonatkozó foglalások és megrendelőlapok elfogadása,
 • eseménylista és eseménynaptár kezelése,
 • gondoskodás és felelősség az intézet üzlethelyiségeinek lefoglalásával kapcsolatos felhasználók szükséges dokumentációjáról,
 • nyilvántartás és egyéb üzleti levelezés vezetése, valamint a fent említett dokumentáció archiválása,
 • statisztikai adatok, elemzések, információk és egyéb anyagok készítése,
 • segítségnyújtás a hazai és külföldi pályázati kiírások nyomon követésénél, segítségnyújtás a pályázati dokumentáció elkészítésénél,
 • segítségnyújtás az intézet nyilvános pályázatainak előkészítésénél, koordinálásánál,
 • segítségnyújtás az egyes programokra ill. projektekre vonatkozó kiszámítások elkészítésénél,
 • alkalmi pénztári munka,
 • alkalmi jegyértékesítés,
 • segítségnyújtás az bérletesek beíratkozásánál, az bérletesek névjegyzékének kezelésénél és a bérletesek értesítésénél,
 • pénztári könyvelés és a pénztári dokumentáció nyílvántartása,
 • kiküldetési rendelvények elkészítése,
 • gondoskodás és felelősség a számlakibocsátással kapcsolatos dokumentumokról való tájékoztatásáért, illetve ezek a dokumentumok megküldéséért a számviteli osztálynak az események lezárultát követően,
 • segítségnyújtás az üzleti partnerekkel és más intézményekkel való kapcsolattartás megszervezésénél és koordinálásánál,
 • segítségnyújtás az intézmény népszerűsítő és tájékoztató tevékenységének lebonyolításában,
 • segítségnyújtás az intézet kommunikációjában a felhasználókkal és üzleti partnerekkel,
 • szervezett csoportok, tárlatvezetések és egyéb rendezvények bejelentéseinek elfogadása,
 • látogatók fogadása és irányítása, látogatók kiszolgálása,
 • látogatások szervezése és vezetése,
 • anyagok írása, tervezése,
 • anyagok sokszorosítása és fénymásolása,
 • alapvető irodai feladatok ellátása,
 • együttműködés a tanácsülések, a kollégiumok és az intézet egyéb szervezeti formái anyagainak elkészítésénél,
 • az igazgató utasítására jegyzőkönyvet készít a gyülésekről, ülésekről,
 • ügyeleti feladatok ellátása,
 • animátor alapmunkájának és feladatainak ellátása a kultúra területén,
 • segítségnyújtás programok kialakításában és megvalósításában egyéni célcsoportok számára (óvodás gyerekek, általános iskolások, diákok, érettségizők, egyetemisták, családok, turisták stb.),
 • segítségnyújtás nagyobb jelentőségű rendezvények társszervezésénél,
 • segítségnyújtás különböző célcsoportoknak szóló műhelymunkák szervezésnél és lebonyolításánál,
 • egyéb munkavégzés az intézmény munkaterületéről,
 • egyéb feladatokat ellátása az igazgató utasítása szerint

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. az írásbeli nyilatkozatot és előírt iskolai végzettséget igazoló hiteles okirat fénymásolatát, amelyen fel van tüntetve az iskolai végzettség szintje és területe, valamint a képzés befejezésének dátuma (nap, hónap és év) és az intézmény neve, ahol a vegzettséget megszerezték,
 2. az írásbeli nyilatkozatot és a munkatapasztalatról szóló hiteles okirat fénymásolatát, amelyből kitűnik, hogy az előírt munkatapasztalat feltétele teljesült (munkavégzés ideje – munkaviszony megkötésének és megszűnésének időpontja, a munkakör és a képzettség/ végzettség szintje, az egyes munkáltatóknál végzett munkahelyeken),
 3. az írásbeli nyilatkozatot és hiteles okirat fénymásolatát arról, hogy a pályázó aktívan beszéli a szlovén és a magyar nyelvet,
 4. az idegen nyelv ismeretéről szóló írásbeli nyilatkozatot és hiteles okirat fénymásolatát (angol vagy német nyelv)
 5. az üzleti etikett ismeretéről szóló írásbeli nyilatkozatot és hiteles okirat fénymásolatát.

 

A jó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség követelménye a jelen pályázat előző bekezdésének 3., 4. és 5. pontjában felsorolt hiteles okiratok fénymásolatai alapján lesz elbírálva.

Kívánatos, hogy a pályázat tartalmazzon rövid önéletrajzot, valamint, hogy a pályázó a formális végzettségén kívűl felsorolja az általa megszerzett egyéb ismereteket és készségeket is.

Csak az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések lesznek figyelembe véve.

A kiválasztási folyamat, amelybe a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kerülnek be, egy fázisban zajlik, éspedig az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések áttekintése alapján.

A kiválasztott pályázóval a munkaviszony határozatlan időre jön létre, teljes munkaidőre (40 óra/hét) és három (3) hónapos próbaidővel. A kiválasztott pályázó a közintézmény hivatalos helyiségében, illetve egyéb helyiségében fog dolgozni, ahol a közintézmény tevékenységét végzi.

A pályázók a pályázatokat a mellékletekkel együtt zárt borítékban „Nyílvános közzétételre – ÖNÁLLÓ SZAKMAI MUNKATÁRS V ” felírattal a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Fő utca 12., 9220 Lendva címre kell benyújtani a pályázat megjelenését a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/), illetve a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézetének honlapján való megjelentetését követő 8 napon belül. A judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címre küldött elektronikus formanyomtatvány is írásos kérelemnek minősül, a kérelem érvényességének nem feltétele az elektronikus aláírás. A postai úton benyújtott pályázat határidőben beadottnak tekintendő, ha a postára adás ajánlott levélben időpontja legkésőbb a határidő utolsó napja.

A pályázókat a kiválasztási folyamat befejezését követő nyolc napon belül írásban értesíteni fogjuk a döntésről. A döntésről szóló értesítés a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/) lesz közétéve.

Az eljárás lebonyolításával kapcsolatban további információk dr. Judit Zágorec Csuka-nál kaphatóak, aki a 040-701-515-ös telefonszámon, illetve judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címen érhető el.

 

Szám: 303/22
Kelt: 2022. 8. 3.

Dr. Zágorec Csuka Judit
megbízott igazgató

MELLÉKLET
Pályzát – Önálló szakmai munkatárs


https://www.kl-kl.si/hu/palyazat-onallo-szakmai-munkatars-v-f-n/

Kategória: Pályázat – lejárt