Álláshirdetés nyilvános közzététele: »PÉNZTÁROS V« (f/n), a munkahely kódja: J015002

A Munkaviszonyokról szóló törvény 25. szakaszának alapján (A SZK. Hiv. L., 21/13, 78/13 – jav., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 és 54/22 – ZUPŠ-1; a folytatásban: ZDR-1), valamint a 2023. 4. 5-i A Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ belső szervezésről és a munkahelyek rendszerezéséről szóló aktusának értelmében, valamint annak 2023. 9. 29-i változatának értelmében a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény pályázatot hirdet szakmai munkakör betöltésére.

»PÉNZTÁROS V« (f/n)
(a munkahely kódja: J015002 )

határozatlan időre

A kiírt pozícióra jelentkező pályázóknak a munkajogi szabályozásban meghatározott általános feltételeken túl az alábbi feltételeknek eleget kell tenniük:

 • legalább középfokú általános vagy középfokú szakirányú végzettségnek megfelelő végzettség,
 • a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete,
 • számítógépes programokkal való munkavégzés jó ismerete,
 • legalább 6 hónap munkatapasztalat.

Kívánatos, hogy a pályázó felelősségteljes, gondoskodó, lelkiismeretes, kommunikatív, udvarias és önkezdeményező legyen a munkahelyén, és rendelkezzen érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel.

A ZJU (az SZK Hiv. L., 63/07 – hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg és a következő) 6. szakaszának 13. pontja szerint munkatapasztalatnak minősül az a munkahelyen végzett munkaidő, amelyhez azonos iskolai végzettség szükséges, valamint az azonos iskolai végzettségen belül eltöltött gyakornokság, függetlenül attól, hogy a munkaviszonyt ugyanannál vagy más munkáltatónál kötötték, illetve végezték el a gyakornokságot. Munkatapasztalatnak minősül a közalkalmazott által egy alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő munkahelyen szerzett munkatapasztalat is, kivéve az alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő szakmai gyakornokságot. Munkatapasztalatnak számít azzal a munkakörrel azonos nehézségi fokú munka során szerzett munkatapasztalat, mint amelyre a személy pályázik. A munkatapasztalatot hiteles dokumentumokkal igazolják, amelyekből kiderül a munkavégzés ideje és az iskolai végzettség.

Munkaköri leírás és feladatok:

 • jegyek értékesítése rendezvényekre,
 • színházi előadások előfizetésének értékesítése, előfizetők nyilvántartása, előfizetői névjegyzék kezelése és az előfizetők értesítése,
 • jegyfoglalások kezelése,
 • a művelődési központ helyiséghasználatára vonatkozó foglalások és megrendelőlapok elfogadása,
 • pénztárkezelés,
 • készpénz befizetése a kereskedelmi bankba,
 • rendezvények koordinálásában, lebonyolításában és kivitelezésében való segítségnyújtás,
 • szervezett csoportok fogadása és idegenvezetések,egyéb rendezvények kivitelezése,
 • látogatások fogadása, irányítása és kiszolgálása,
 • idegenvezetés,
 • segít a promóciós tevékenységekben és a reklámozásban,
 • segítségnyújtás a média és más külső szereplők tájékoztatásában az intézményben zajló eseményekről,
 • különféle információk, adatok és utasítások biztosítása,
 • segítségnyújtás az intézet és a felhasználók, üzleti partnerek közötti kommunikációban,
 • írásos anyagok írása, tervezése,
 • anyagok sokszorosítása és fénymásolása,
 • szaniteranyagok elhelyezése és szappantartályok adagolása,
 • az anyagok állapotának ellenőrzése és figyelmeztetés a szaniteranyag megrendelésére,
 • anyagok, alapvető élelmiszerek és a víz beszerzése,
 • a rendezvény utáni takarítás megrendelése a takarító szolgáltnál,
 • a gondoskodás a rendről, a szükséges folyamatos takarítási munkák elvégzéséről azelőadóteremben, a  hallban, a mosdókban, az öltözőkben,
 • együttműködés a tisztaság fenntartásával kapcsolatos minden munkában, tájékoztatás aszabálytalanságokról,
 • gondoskodás a cserepes növények és egyéb dísznövények díszítéséről, karbantartásáról,
 • az igazgató utasítására egyéb feladatokat  ellátása.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. az írásbeli nyilatkozatot és előírt iskolai végzettséget igazoló hiteles okirat fénymásolatát, amelyen fel van tüntetve az iskolai végzettség szintje és területe, valamint a képzés befejezésének dátuma (nap, hónap és év) és az intézmény neve, ahol a vegzettséget megszerezték,
 2. az írásbeli nyilatkozatot és hiteles okirat fénymásolatát arról, hogy a pályázó aktívan beszéli a szlovén és a magyar nyelvet,
 3. írásos nyilatkozatot a számítógéppel való munkavégzés ismeretéről,
 4. az írásbeli nyilatkozatot és a munkatapasztalatról szóló hiteles okirat fénymásolatát, amelyből kitűnik, hogy az előírt munkatapasztalat feltétele teljesült (munkavégzés ideje – munkaviszony megkötésének és megszűnésének időpontja, a munkakör és a képzettség/ végzettség szintje, az egyes munkáltatóknál végzett munkahelyeken).

Kívánatos, hogy a pályázat tartalmazzon rövid önéletrajzot, valamint, hogy a pályázó a formális végzettségén kívűl felsorolja az általa megszerzett egyéb ismereteket és készségeket is.

Csak az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések lesznek figyelembe véve.

A kiválasztási folyamat, amelybe a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kerülnek be, egy fázisban zajlik, éspedig az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések áttekintése alapján.

A kiválasztott pályázóval a munkaviszony határozatlan időre jön létre, teljes munkaidőre (40 óra/hét) és három (3) hónapos próbaidővel. A kiválasztott pályázó a Lendvai  Színház- és Hangversenyterem  helyiségében, illetve egyéb helyiségében fog dolgozni, ahol a közintézmény tevékenységét végzi.

A pályázók a pályázatokat a mellékletekkel együtt zárt borítékban „Nyílvános közzétételre – PÉNZTÁROS V ” felírattal a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Fő utca 12., 9220 Lendva címre kell benyújtani a pályázat megjelenését a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/), illetve a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézetének honlapján való megjelentetését követő 7 napon belül. A judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címre küldött elektronikus formanyomtatvány is írásos kérelemnek minősül, a kérelem érvényességének nem feltétele az elektronikus aláírás. A postai úton benyújtott pályázat határidőben beadottnak tekintendő, ha a postára adás ajánlott levélben időpontja legkésőbb a határidő utolsó napja.

A pályázókat a kiválasztási folyamat befejezését követő nyolc napon belül írásban értesíteni fogjuk a döntésről. A döntésről szóló értesítés a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/) lesz közétéve.

Az eljárás lebonyolításával kapcsolatban további információk dr. Judit Zágorec Csuka-nál kaphatóak, aki a 040-701-515-ös telefonszámon, illetve judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címen érhető el.

Szám: 237/24
Kelt: 2024. 7. 9.

dr. Zágorec Csuka Judit
igazgató


MELLÉKLETEK:

2024_Javni_razpis_Blagajnik_V_SLO (pdf, 139 KB)
2024_Javni_razpis_Blagajnik_V_HU (pdf, 168 KB)

Kategória: Pályázat